Kako Proizvodimo


Temax Xps-stirodur se proizvodi ekstruzijom polistirenskih granula. Inače, polistiren se koristi u proizvodnji kućanskih aparata, ambalaže za ugostiteljstvo, raznih medicinskih aplikacija, pa čak i igračaka, što dokazuje da je ovaj repromaterijal siguran. Proizvodnja Temax Xps-a pretvara svaku malu granulu polistirena u pouzdan i energetski efikasan termoizolacioni materijal. • Prije prerade sve sirovine moraju proći kontrolu kvaliteta nakon čega se polistirenske granule i ostale komponente šalju na skladištenje u posebne rezervoare – silose.
 • Iz ovih rezervoara sirovina ide u glavnu proizvodnu jedinicu – ekstruder. Ovdje se, pri određenoj temperaturi i pritisku, granule polistirena miješaju sa posebnim aditivima. Dobijeni proizvod, kompaktna pjenasta masa, je materijal koji ide na daljnju obradu
 • Debljinu Temax Xps materijala definira kalibrator i kreće se između 20 mm i 120 mm. Nakon ekstruzije, XPS ima blisku strukturu pora, zrak je zarobljen i zapečaćen u porama polistirena, čija je veličina manja od 0,2 mm. Takva struktura materijala garantuje veliku uštedu topline, visoke karakteristike čvrstoće i nisku apsorpciju vode.

 • Nakon toga materijal ide u jedinicu za sječenje, gdje se definišu primarne dimenzije ploče i određuje dužina ploče.
 • Za dobro prianjanje XPS-a na druge materijale, ploča se brusi kako bi se formirali različiti površinski modeli, kao što su hrapave, vafel ili urezane površine.
 • Zatim materijal ide u jedinicu za štampanje gdje se otisak nanosi na površinu.
 • Sljedeći korak je jedinica glodala. Ovdje se formiraju ravne ivice "I" ili ivice u obliku slova "L".
 • Sav ostatak materijala dobijen nakon formiranja ivica i brušenja se zatim prikupljaju automatskim sistemom i recikliraju u granule koje će se ponovo koristiti u procesu proizvodnje.
 • Takva tehnologija omogućava nulti otpad i ekološki prihvatljivu proizvodnju Temax Xps-a.
 • U toku proizvodnje, svakih 1 do 2 sata, uzorci materijala se testiraju od strane menadžmenta kontrole kvaliteta. Oni testiraju navedene vrijednosti toplinske provodljivosti, upijanja vode, tlačne čvrstoće i geometrijskih parametara uzorka. Tek kada su testovi uspješno prošli, Temax Xps može nastaviti na sljedeći korak, a to je pakovanje.
 • Paketi odvojenih ploča idu na jedinicu pakovanja gdje se proizvodi prekrivaju termoskupljajućom folijom, a zatim slažu na palete. Završne palete se zatim dodatno prekrivaju streč folijom koja štiti materijal od vanjskih faktora tijekom dugotrajnog skladištenja na otvorenom ili u skladišnim objektima.
 • Nakon pakovanja, proizvod se transportuje u skladište.

Temax ima zatvoreno skladište od 15.000m2 koje može uskladištiti do 50.000m3 materijala. Na ovaj način roba je zaštićena od bilo kakvih vanjskih faktora, te je u svakom trenutku spremna za isporuku. Tako polistirenske granule postaju moderan termoizolacioni materijal, koji čuva toplinu i udobnost u hiljadama domova u mnogim zemljama širom svijeta.

 • Hrvatski
 • Nizozemski
 • Engleski
 • Francuski
 • Njemački
 • Turski