Izolacija temelja

Izolacija temelja


Izolacija temelja ne dozvoljava da kretanje zraka promijeni unutrašnju temperaturu zgrade.

Izolacija temelja pruža energetsku efikasnost i štiti zgradu od vlage. Temax XPS-stirodur koristi tehnologiju nula otpada, te je XPS materijal koji se 100% može reciklirati, tako da je ekološki prihvatljiv. Ukoliko želite da dobijete više informacija o izolaciji temelja, kontaktirajte nas.


  • Hrvatski
  • Nizozemski
  • Engleski
  • Francuski
  • Njemački
  • Turski