Superiorna prednost
u logistici

Superiorna prednost u logistici


Temax XPS pruža prednosti svojim partnerima počevši od proizvodnje pa sve do logistike. Sa našim kvalifikovanim logističkim partnerom, Nita Trans, naše aktivnosti obavljamo brzo i sigurno.

Roba se skladišti u skladištima posebno dizajniranim prema našim potrebama. Štaviše, skladišta su prilagođena i sigurnom utovaru, tako da se roba u svakom trenutku brzo i bezbjedno isporučuje kupcima, uz našu snažnu logističku podršku. Temax XPS proizvodnja pokazuje maksimalno poštovanje prema životnoj sredini u svakoj fazi, pa tako i u transportu. Prilikom isporuke XPS proizvoda koristimo kamione velikog kapaciteta i na taj način utovarom i isporukom mnogo više robe odjednom minimiziramo emisiju ugljenika.


  • Hrvatski
  • Nizozemski
  • Engleski
  • Francuski
  • Njemački
  • Turski